STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Prawo handlowe

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi prawa handlowego w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    warunków i formalności związanych z prowadzeniem działalności na rynku, ogólnych obowiązków spoczywających na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencji upadłości przedsiębiorstwa; różnych form spółek handlowych oraz o zasad ich zakładania i funkcjonowania.

Umiejętności ogólne:

Potrafi realizować procedury wynikające z obowiązujących przepisów.

Umiejętności szczegółowe:

Zna i umie wykorzystać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku.

Zna i umie wykorzystać ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.).

Zna i umie wykorzystać konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa.

Posiada i umie wykorzystać odpowiednią wiedzę o różnych formach spółek handlowych.

Posiada i umie wykorzystać odpowiednią wiedzę o zasadach zakładania i funkcjonowania spółek handlowych.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech