STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Prawo podatkowe

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi prawa podatkowego w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych; podatku od pojazdów silnikowych; podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury; podatku dochodowego.

Umiejętności ogólne:

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w  aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Umiejętności szczegółowe:

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące podatku od pojazdów silnikowych.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące podatku dochodowego.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech