STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Gwarancja jakości

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” są prowadzone na Wydziale Transportu Politechniki i Inżynierii Lotniczej Śląskiej. Uczelnia należy do jednego z największych publicznych ośrodków akademickich, prowadząc nieprzerwanie działalność naukowo-dydaktyczną od 1945 roku. Wykładowcy prowadzący zajęcia dydaktyczne posiadają wysokie kwalifikacje naukowo-dydaktyczne, są uznanymi ekspertami, rzeczoznawcami oraz biegłymi sądowymi.

Patronat honorowy (instytucjonalny) nad studiami podyplomowymi objęła Inspekcja Transportu Drogowego (ITD).


International Road Transport Union (IRU) potwierdziła zgodność programu studiów podyplomowych z programem wykładanym przez IRU Academy. Równocześnie stwierdziła, że program ten pozwala absolwentom na pozyskanie na odpowiednio wysokim poziomie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w branży transportowej, która stale potrzebuje wykwalifikowanych pracowników.


European Commission – Directorate General for Mobility and Transport, w osobie generalnego dyrektora, przyznała wysoką wartość programu studiów podyplomowych oraz potwierdziła jego zgodność z kierunkami działań Komisji Europejskiej.


Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” zostały w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku wyróżnione certyfikatem „Studia z Przyszłością”.
Stanowi on dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. Certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikat jest nadawany jako wyróżnienie w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbywał się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawowały nad nim m.in. Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane zostały kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Akredytacja wzorowana jest na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców.


W 2017 i 2018 roku studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” otrzymały prestiżową nagrodę "Laur Innowacji".W 2019 roku studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” otrzymały prestiżowe nagrody "Lider Jakości Kształcenia" oraz certyfikat "Premium", potwierdzające wdrożone projakościowe rozwiązania o charakterze trwałym i długookresowym.


Patronat medialny nad studiami podyplomowymi „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” objęło naukowe czasopismo indeksowane m.in. na Web of Sciences:

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
p-ISSN: 0209-3324
e-ISSN: 2450-1549
DOI: 10.20858/sjsutst

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech