STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Korzyści z ukończenia studiów

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach umożliwiają słuchaczom pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób, co zwiększa ich szanse na lepsze zatrudnienie i większe zarobki lub umożliwi prowadzenie własnej działalności.

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, absolwenci mogą ubiegać się o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie:

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
w zakresie transportu drogowego rzeczy
,

oraz

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
w zakresie transportu drogowego osób
.

Wszyscy dotychczasowi Absolwenci otrzymali oba certyfikaty bez egzaminów.


Daje to absolwentowi studiów możliwość, bez stresu i dodatkowych kosztów, w postaci ewentualnej opłaty za kurs przygotowawczy (ok. 1.300 zł) oraz opłat za przystąpienie do państwowego egzaminu w zakresie transportu rzeczy (500 zł) i osób (500 zł), otrzymanie dwóch certyfikatów.

Aktualna forma państwowego egzaminu obejmuje dla każdego z możliwych zakresów certyfikacji:

  1. transport rzeczy:
    • test obejmujący 64 pytania wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami,
    • 1 zadanie egzaminacyjne – studium przypadku.
  2. transport osób:
    • test obejmujący 64 pytania wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami,
    • 1 zadanie egzaminacyjne – studium przypadku.

Zdawalność państwowego egzaminu nie jest wysoka, przy konieczności ponoszenia każdorazowo opłaty za egzamin poprawkowy w każdym z zakresów certyfikacji z osobna.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest ustawowo wymagany (w całej Unii Europejskiej) do prowadzenia działalności transportowej w zakresie transportu drogowego rzeczy oraz osób.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej, w zakresie „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech