STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Opłata za studia

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach są płatne, a ich całkowity koszt wynosi 3.500 zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach – każda po 1.750 zł.

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a słuchaczem/zakładem pracy lub inną instytucją dofinansowującą.

Opłatę za uczestnictwo w studiach podyplomowych należy przekazać w terminie wskazanym w umowie, na konto bankowe Uczelni.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech