STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Rekrutacja na studia

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach zostały opracowane i przewidziane dla osób posiadających podstawową wiedzę na poziomie szkoły wyższej, poświadczoną dyplomem ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

W celu przystąpienia do procesu rekrutacji, wymagana jest elektroniczna rejestracja na stronie internetowej Systemu Obsługi Rekrutacji Elektronicznej Kandydata (SOREK):

Harmonogram rekrutacji:

 1. Nabór I:
  • rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
   15.06.2020 (poniedziałek)
  • ostateczny termin rejestracji
   25.08.2020 (wtorek),
  • postępowanie kwalifikacyjne
   26-27.08.2020 (środa-czwartek),
  • ogłoszenie przez jednostki organizacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do przesłania dokumentów)
   28.08.2020 (piątek, godzina 12:00),
  • ostateczny termin przesłania kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
   03.09.2020 (czwartek, godzina 15:00),
  • ogłoszenie przez jednostki organizacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia
   04.09.2020 (piątek, godzina 12:00).
 2. Nabór II:
  • rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia dysponujące wolnymi miejscami
   07.09.2020 (poniedziałek, godzina 15:00)
  • ostateczny termin rejestracji
   23.09.2020 (środa),
  • postępowanie kwalifikacyjne
   24.09.2020 (czwartek),
  • ogłoszenie przez jednostki organizacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do przesłania dokumentów)
   25.09.2020 (piątek, godzina 12:00),
  • ostateczny termin przesłania kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
   29.09.2020 (wtorek, godzina 15:00),
  • ogłoszenie przez jednostki organizacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia
   30.09.2020 (piątek, godzina 12:00).
 3. Nabór uzupełniajacy:
  • więcej informacji - kontakt mailowy lub telefoniczny

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech