STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Rekrutacja na studia

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach zostały opracowane i przewidziane dla osób posiadających podstawową wiedzę na poziomie szkoły wyższej, poświadczoną dyplomem ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

W celu przystąpienia do procesu rekrutacji, wymagana jest elektroniczna rejestracja na stronie internetowej Systemu Obsługi Rekrutacji Elektronicznej Kandydata (SOREK):

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach (ul. Krasińskiego 8, pokój nr 110 - 1 piętro) następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
  (wydrukowany z osobistego konta Systemu Obsługi Rekrutacji Elektronicznej Kandydata SOREK, założonego podczas rejestracji internetowej na studia).
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Harmonogram rekrutacji:

 1. Nabór I:
  • rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
   15.06.2019 (sobota)
  • ostateczny termin rejestracji
   27.08.2019 (wtorek),
  • postępowanie kwalifikacyjne
   28-29.08.2019 (środa-czwartek),
  • ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów)
   30.08.2019 (piątek, godzina 12:00),
  • ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
   05.09.2019 (czwartek, godzina 15:00),
  • ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia
   06.09.2019 (piątek, godzina 12:00).
 2. Nabór II:
  • rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia dysponujące wolnymi miejscami
   09.09.2019 (poniedziałek, godzina 15:00)
  • ostateczny termin rejestracji
   18.09.2019 (środa),
  • postępowanie kwalifikacyjne
   19.09.2019 (czwartek),
  • ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów)
   20.09.2019 (piątek, godzina 12:00),
  • ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
   26.09.2019 (czwartek, godzina 15:00),
  • ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia
   27.09.2019 (piątek, godzina 12:00).
 3. Nabór uzupełniajacy:
  • więcej informacji - kontakt mailowy lub telefoniczny

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech