STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Informacja o studiach

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach.Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry
(październik – czerwiec)

Tryb nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). W każdym semestrze nauki planowanych jest maksymalnie 8 weekendowych zjazdów. Zajęcia w soboty planowane są w godzinach 8:30 - 19:00 (z przerwą obiadową ok. godziny 13:00), natomiast w niedziele – 8:30 - 16:00. Dotychczas, realizacja programu studiów wymagała ok. 9 spotkań (dni) w każdym z semestrów.

Miejsce prowadzenia studiów:

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
40-019 Katowice
Ul. Krasińskiego 8

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech