STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Dane kontaktowe

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone są na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, w centrum Katowic na ulicy Krasińskiego 8.

Wszelkie informacje można uzyskać w  sekretariacie studiów:

Politechnika Śląska, Wydział Transportu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel.: 32-603 4108
e-mail: renata.rajkiewicz@polsl.pl

Kierownik studiów:

prof. dr hab. inż. Piotr Czech
e-mail: piotr.czech@polsl.pl

Sekretarz studiów:

mgr Renata Rajkiewicz
e-mail: renata.rajkiewicz@polsl.pl

Internet:Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech