STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Zakres studiów

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach obejmują swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

Zakres tematyczny jest w 100% zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, umożliwiając absolwentom zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie certyfikatów (przewóz rzeczy i przewóz osób).

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych:

Dodatkowo każdy słuchacz uczestniczy w:

oraz pisze:

Łączna liczba godzin dydaktycznych:

200
w tym:
semestr 1: 104
semestr 2: 96

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech